φιλόμουσος

φιλόμουσος
-η, -ο / φιλόμουσος, -ον, ΝΑ
αυτός που αγαπά τις Καλές Τέχνες και, ιδίως, τη μουσική, φιλότεχνος
νεοελλ.
(κατ' επέκτ.) φιλομαθής
αρχ.
το ουδ. ως ουσ. τὸ φιλόμουσον
η φιλομουσία.
[ΕΤΥΜΟΛ. < φιλ(ο)-* + -μουσος (< μοῦσα*), πρβλ. ποικιλό-μουσος].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • φιλόμουσος — loving music masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φιλόμουσος — η, ο 1. ο φίλος των Μουσών, αυτός που αγαπάει τις καλές τέχνες και μάλιστα τη μουσική: Οι φιλόμουσοι πηγαίνουν συχνά στις συναυλίες. 2. φιλομαθής, αυτός που αγαπάει τη μόρφωση, ο μορφωμένος: Έχει πολλά βιβλία στη βιβλιοθήκη του είναι φιλόμουσος …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • Φιλόμουσος Εταιρεία — Ελληνική εκπολιτιστική οργάνωση των αρχών του 19ου αι. Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1813 με την ενθάρρυνση κυρίως Άγγλων λογίων και αρχαιολατρών. Η δημιουργία οργανώσεων του τύπου της Φιλομούσου Εταιρείας ανήκει στο πλαίσιο των προσπαθειών των Ελλήνων… …   Dictionary of Greek

  • φιλόμουσον — φιλόμουσος loving music masc/fem acc sg φιλόμουσος loving music neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φιλομουσοτέρου — φιλόμουσος loving music masc/neut gen comp sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φιλομουσότατος — φιλόμουσος loving music masc nom superl sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φιλομούσοις — φιλόμουσος loving music masc/fem/neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φιλομούσου — φιλόμουσος loving music masc/fem/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φιλομούσους — φιλόμουσος loving music masc/fem acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φιλομούσων — φιλόμουσος loving music masc/fem/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”